Condities & voorwaarden

1. Algemeen

Wat volgt zijn de gebruiksvoorwaarden van deze site. Als u deze site blijft gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden. Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website en pagina's auteursrechtelijk beschermd en mag niets daarvan onder welke vorm dan ook worden gereproduceerd of op een andere manier worden gebruikt, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van Panasonic of in overeenstemming met de onderstaand beschreven voorwaarde.

U mag de zichtbare tekst op de site afdrukken of downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inbegrip van onder andere de structuur, algemene stijl en programmeercode.

Panasonic is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies. Ontwerpen, technische gegevens en prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website is enkel bedoeld om Panasonic producten te bestellen met leveringsadres in België of Luxemburg. Panasonic aanvaardt geen leveringen  buiten deze regio.

Alvorens uw bestelling finaal te bevestigen dient u de algemene verkoopsvoorwaarden goed te keuren door het gepaste vakje aan te vinken.

2. Bestelling

U kunt een bestelling online plaatsen door een persoonlijke account aan te maken met een geldig e-mail adres.   Er worden geen bestellingen per telefoon aanvaard, enkel online bestellingen zijn mogelijk.

Wanneer u via onze e-shop een bestelling plaatst, ontvangt u een bestelnummer. Dit bestelnummer is louter een referentienummer en betekent nog niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Eens de bestelling is aanvaard, ontvangt u een orderbevestiging per mail.

Een geplaatste bestelling is bindend en kan niet worden geannuleerd.  

U kunt uw bestellingen ook laten leveren op een ander adres dan uw thuisadres, bvb.: uw werkadres. Hiervoor moet u enkel de volledige gegevens invullen van uw werkadres in de specifieke afleveradresvelden tijdens uw bestelling. De koerier zal uw bestelling afleveren aan de balie van uw werkadres. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw bestelling af te halen bij de balie van uw werkadres. Van zodra iemand aan de balie heeft getekend voor ontvangst van de goederen, is Panasonic niet meer verantwoordelijk.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in Euro. De geldende prijzen zijn deze die op de website gepubliceerd zijn op het ogenblik dat u de bestelling plaatst. De gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, met inbegrip van alle mogelijk bijkomende bijdragen zoals recyclagebijdrage, batterijtaks en gebeurlijke auteursrechten.  De verzendingskosten worden apart vermeld en komen bovenop de gepubliceerde prijs van het product.

Betaling en levering

1. Betaling

Er worden betalingen aanvaard via kredietkaart, Mister Cash, PayPal en bankoverschrijving. U dient te betalen in de valuta zoals aangegeven op de factuur. Alvorens over te gaan tot de levering, zal het gebruik van uw kredietkaart voor de betaling van de bestelde goederen door de verstrekker ervan dienen geautoriseerd te worden. Panasonic behoudt zich ook het recht toe de identiteit van de eigenaar van de kredietkaart te controleren en de daartoe geëigende documenten op te vragen.

Het bedrag wordt van uw kredietkaart afgehouden zodra de factuur verstuurd is en de goederen verzonden zijn.

2. Levering

Deze website is enkel bedoeld om Panasonic producten te bestellen met leveringsadres in België of Luxemburg. Panasonic aanvaardt geen leveringen buiten deze regio.

Panasonic verzendt de goederen naar het afleveringsadres dat vermeld is op de bestelbon. Indien u verschillende producten op verschillende adressen wenst te leveren dient u hiervoor telkens een verschillende bestelling te plaatsen.

Producten die op voorraad zijn worden standaard geleverd binnen de 3 werkdagen. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk verlies, schade of kosten als gevolg van een laattijdige levering.

De eigendom van en het risico op verlies van de producten wordt overgedragen aan de aankoper van zodra de goederen afgeleverd zijn.

Er zullen twee pogingen gebeuren om de goederen af te leveren. Indien u niet thuis bent de eerste maal, dan wordt er automatisch de volgende dag opnieuw een poging ondernomen; indien u dan nog niet thuis bent, zal er geen verdere poging ondernomen worden, maar dient u zelf contact op te nemen met onze transporteur om een nieuwe afspraak te regelen. Het telefoonnummer zal vermeld zijn op het document dat onze transporteur in uw brievenbus zal steken als u niet thuis bent. Indien onze transporteur na 3 weken nog niets van u gehoord heeft, keren de goederen terug en wordt een terugbetaling voorbereid (zie: ‘Retourzendingen’).

De leveringen vinden plaats tussen 9:00 en 12:00 uur in de voormiddag en tussen 13:00 en 17:00 uur in de namiddag, en dit tijdens de week.

De bestelde goederen worden standaard afgeleverd tot aan de voordeur op de gelijkvloerse verdieping.

Wij zullen de producten, die rechtstreeks werden gekocht van de Online Shop en die onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen betreffende afgedankte elektronische apparatuur en waarvoor dus een terugnameplicht van de fabrikant bestaat, aan het einde van de gebruiksperiode terugnemen op een één-op-één basis, met dien verstande, dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.

We zullen deze adequaat laten recycleren overeenkomstig de wet, wanneer de koper, die via de Online Shop gekocht heeft, deze vrij aanlevert op ons inzamelpunt en de koper het bewijs kan overleggen (bijv. door middel van een factuur) dat hij het product rechtstreeks gekocht heeft bij de Online Shop.

3. Retourzendingen en terugbetalingen

3.1 Bedenktijd

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u bedenkt zich over uw aankoop, kunt u het product terugzenden tegen terugbetaling, op voorwaarde dat u:
- Ons op de hoogte brengt ten laatste binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum
- De goederen in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking retourneert
- De transportkosten betaalt voor het organiseren van de retourzending

De goederen dienen dus compleet en ‘als nieuw’ zijn. Als de doos geopend werd, mag de verpakking niet beschadigd zijn en het product niet gebruikt of geïnstalleerd zijn.

U dient hiervoor contact op te nemen met ons callcenter op het telefoonnummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden en de retourzending te organiseren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

De terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na melding.

3.2 Beschadigde verpakking

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u stelt bij ontvangst vast dat de verpakking beschadigd is, kan u best de hele levering weigeren. U vermeldt dan op de leveringsnota dat de verpakking beschadigd is. Gelieve ons callcenter te bellen op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

Wij zullen zorgen voor een nieuwe levering.

3.3 Defect

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u stelt bij de eerste ingebruikname vast dat het product defect is, dan dient u contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

Vervolgens zal een retourzending worden georganiseerd en zorgen wij voor een nieuwe levering.

3.4 Er ontbreekt iets tijdens de levering

Indien u tijdens de levering vaststelt dat er bepaalde zaken ontbreken gelieve dan te controleren of de leveringsbon al of niet overeenstemt met de geleverde goederen; het kan zijn dat bepaalde producten pas later afzonderlijk geleverd zullen worden.

Indien de leveringsbon niet overeenstemt met de geleverde goederen, gelieve dan contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om het probleem te melden. In dit geval is het best om de hele levering te weigeren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

3.5 Er ontbreekt iets na de levering

Indien na de levering blijkt dat er bepaalde zaken ontbreken in de verpakking (bv. afstandsbediening, handleiding, etc.) gelieve dan contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om het probleem te melden. Wij zullen u het ontbrekende stuk naleveren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

3.6 Hoe een retour organiseren

U dient contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om de retour te regelen. Panasonic zal dan contact opnemen met de transporteur om de goederen te laten afhalen.

Gelieve bij u contact met ons callcenter volgende informatie mee te delen:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie van het toestel dat u besteld heeft

De transporteur zal tot tweemaal toe een poging ondernemen om bij u langs te komen; indien u telkens niet thuis bent, moet u nadien zelf contact opnemen met de transporteur voor een nieuwe afspraak te maken (op basis van het document van de transporteur dat u in uw brievenbus heeft gevonden).

Vergewis u van het feit dat alle accessoires, handleidingen, etc. terug worden meegeleverd in de oorspronkelijke verpakking, goed verzegeld.  Hierdoor vermijden we dat de geretourneerde goederen bij ontvangst worden geweigerd en bijgevolg uw terugbetaling niet wordt uitgevoerd.

 
Qu'est-ce que l'éco-participation ?

Depuis le 15 novembre 2006, vous ne devez plus vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) par les ordures ménagères ou les autres déchets municipaux non triés. Les consommateurs contribuent au processus en payant une « éco-taxe » ou « contribution environnementale », comprise dans le prix d'achat des nouveaux équipements. Le montant de cette éco-taxe est indiqué sur les factures adressées avec chaque commande. 

Le consommateur doit rapporter ses équipements usagés, soit en déchetterie, soit chez un distributeur lors de l'achat d'un produit neuf, soit le donner à une association d'économie solidaire. Pour trouver la liste des déchetteries les plus proches de chez vous équipées pour reprendre vos DEEE, consultez le site www.collectons.org.

Pourquoi les produits électriques usagés doivent-ils être recyclés ?

Le recyclage des produits électriques superflus est bénéfique pour l'environnement. Plus de 75 % des produits électriques usagés finissent dans une décharge, où le plomb et les autres substances toxiques qu'ils contiennent peuvent engendrer une contamination du sol et de l'eau. Leurs effets sur l'habitat naturel, la faune et la santé humaine peuvent être très nocifs. En cas de proximité avec des zones d'habitation, ces substances toxiques peuvent engendrer des problèmes pour les foyers d'habitation, car l'eau et le sol sont pollués. 

Parmi les appareils électriques que nous jetons, beaucoup peuvent être réparés ou recyclés. Le recyclage des appareils contribue à la préservation des ressources naturelles et réduit également les risques pour l'environnement et la santé que peut engendrer le rejet de ces produits électriques dans une décharge. 

À quoi sert votre participation financière ?

À partir du "Point de collecte", ces DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) sont transportés, regroupés et acheminés vers les différents sites de traitement. Ils sont ensuite dépollués, s’ils contiennent des substances potentiellement dangereuses, puis démantelés et recyclés, pour obtenir de nouvelles matières premières (plastiques, métaux, verre...). L’objectif est d’augmenter fortement la part recyclée ou valorisée sous forme d’énergie, pour chaque type de produit, tout en respectant strictement les nouveaux critères environnementaux. 

Comment s'applique l'éco-participation ?

Comme dans tous les points de vente en ligne ou en magasin, les produits électriques et électroniques sont sujets à cette Eco-participation (de 1 centime jusqu’à 9 € par appareil) qui s’ajoute à leur prix d’achat. Tous les produits proposés sur Shop.panasonic.fr n'intègrent pas le montant de l’éco-participation. Celui-ci apparaît sur la fiche des produits concernés, et sur le montant de votre panier final avant validation. 

Ce montant correspond à votre participation financière à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d’un produit usagé équivalent.  

Pour en savoir plus

ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
Ministère de l'Ecologie
Eco-Systèmes (barêmes de tarification exemples)