Privacy Policy

Mededeling bescherming persoonsgegevens

Lokale en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens vereisen dat wij u informeren over onze praktijken/maatregelen ter bescherming van  persoonsgegevens en ons gebruik van cookies op de volgende Panasonic websites. Gelieve te noteren dat Panasonic slechts enkele of alle websites in uw land kan bedienen (hierna genoemd: “Website”):

- Lumix G Experience
- Panasonic eShop
- My Panasonic

Deze mededeling bescherming persoonsgegevens beschrijft hoe wij informatie, verzameld via onze Website, betreffende uzelf als geidentificeerd of identificeerbaar individu verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen (“Persoonsgegevens”).   

Alle persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt of die verzameld worden door uw gebruik van de Website zijn onderhevig aan deze Mededeling en ons Cookies beleid (http://www.panasonic.com/be/nl/cookies-policy.html ). Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Mededeling. 

De Website wordt beheerd door Panasonic Belgium, een vestiging van Panasonic Marketing Europe,  Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België (hierna genoemd: “Panasonic,” “wij,” “onze,” of “ons”). Panasonic handelt als de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de persoonsgegevens.   

Wij beschermen uw gegevens

We gebruiken noodzakelijke organisatorische, technische, en administratieve maatregelen om de persoonsgegevens die zich onder onze controle bevinden, te beschermen, zoals controle op de toegang, overdracht, invoer en beschikbaarheid van deze gegevens. Echter, geen enkele gegevensoverdracht over het internet of geen enkel data-opslag systeem kan 100% veiligheid garanderen. Indien u redelijkerwijs meent dat de uitwisseling van uw gegevens aan ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de veiligheid van uw account bij ons in het gedrang komt), contacteer ons dan onmiddellijk en meld ons het probleem ( zie “Contacteer ons” hieronder).      

Bewaring van de verzamelde persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel tijdens de periode die noodzakelijk is om de respectievelijke doelen beschreven in deze Mededeling of in andere communicatie met u te bewerkstelligen, tenzij een langere bewaarperiode opgelegd wordt bij wet, maar in elk geval niet langer dan de bewaarperiode die is toegestaan door de wet. Daarna zullen uw persoonsgegevens verwijderd en/of teruggestuurd worden in overeenstemming met de  toepasselijke wetgeving  of zoals uiteengezet in het Cookies beleid (http://www.panasonic.com/be/nl/cookies-policy.html). 

Gebruik door kinderen

De Website is niet bedoeld voor en zou niet bezocht mogen worden door personen jonger dan achttien (18) jaar. Wij vragen dat dergelijke personen geen persoonsgegevens meedelen via de website.

Minderjarigen moeten uitdrukkelijke toestemming krijgen van hun ouders of wettelijke voogden voorafgaand aan het bezoeken van de website of het verstrekken van persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Naast het automatisch verzamelen van persoonsgegevens op basis van ons cookies beleid (http://www.panasonic.com/be/nl/cookies-policy.html), verzamelen wij ook persoonsgegevens in de volgende gevallen:

- Om uw verzoeken te verwerken en uw aanvragen te behandelen, verzamelt Panasonic persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van contact formulieren op de website, waaronder begrepen uw naam, adres of andere Persoonsgegevens die u invulde. Gebruikers mogen steeds vragen om verwijdering van hun persoonsgegevens.

- Panasonic verzamelt ook e-mailadressen en postcodes indien u expliciet inschrijft op onze promotionele communicaties en nieuwsbrieven en indien Panasonic uw expliciete bevestiging heeft ontvangen dat Panasonic u mag voorzien van promotionele communicatie en nieuwsbrieven. Gebruikers kunnen er op elk moment voor kiezen om niet langer promotionele communicatie en nieuwsbrieven te ontvangen. Panasonic biedt verschillende mogelijkheden om dit te doen bijvoorbeeld door zich uit te schrijven door middel van het volgen van de uitschrijf-instructies die te vinden zijn in onze promotionele communicaties en nieuwsbrieven.

- Panasonic verzamelt persoonsgegevens die u verstrekt bij gebruik van chat, fora of prikborden. De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

1- Informatie om het u mogelijk te maken gebruik te maken van chat, fora en prikborden die bestaat uit uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord,  e-mail adres, geboortedatum en contactgegevens;

2- Informatie die u vrijwillig deelt met ons om het gebruik van chat, fora en prikborden mogelijk te maken.

- Panasonic verzamelt persoonsgegevens die u ons verstrekt naar aanleiding van uw deelname aan online spelletjes, gratis prijstrekkingen, wedstrijden, loterijen, prijsvragen of soortgelijke promoties (“Activiteiten”) aangeboden op de website. (Bijkomende toestemming zal gevraagd worden voor bepaalde activiteiten m.b.t. gegevensverwerking). In dit geval worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

1- Informatie om het u mogelijk te maken deel te nemen aan een online spelletje, loterij, prijsvraag of soortgelijke promotie (uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens).

- De persoonsgegevens die u verstrekt om deel te nemen aan online spelletjes, prijsvragen, loterijen, wedstrijden of soortgelijke promoties kunnen bekendgemaakt worden aan de volgende ontvangers:

1- Derde partij sponsors die identificeerbaar zijn gedurende prijsvragen, wedstrijden, gratis prijsvragen, loterijen en soortgelijke promoties

- Panasonic kan persoonsgegevens verzamelen die u ons verstrekt door middel van het uploaden van content (bijvoorbeeld een video of foto) op de website. In dit geval worden de volgende persoonsgegevens verzameld om de content te kunnen publiceren op de website:

1- Uw naam;
2- Uw e-mailadres;
3- Content die u wenste te laden.

- Indien u Panasonic producten aankoopt via onze website (eShop), zullen wij uw financiële gegevens veilig bewaren. Kaartgegevens blijven versleuteld in onze veilige webserver. De toegang tot onze veilige webserver wordt strikt gecontroleerd.

Doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen. Dit gebruik is onderhevig aan uw uitdrukkelijke toestemming.

- Om u belangrijke informatie te bezorgen over de website, wijzigingen aan onze algemene voorwaarden en beleid en andere administratieve informatie;

- Om activiteiten te beheren die mogelijk onderhevig zijn aan specifieke regels betreffende gebruik en publiek maken van uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan de regels aandachtig te lezen.

- Voor onze ondernemingsdoeleinden, zoals data analyse, audits, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van onze website, het verbeteren van onze diensten, het identificeren van gebruikstrends en het vaststellen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes;

- Voor de volgende doeleinden (a) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving (b) om in overeenstemming te zijn met juridische uitspraken (c) om te beantwoorden aan verzoeken van overheden (d) om onze algemene voorwaarden (http://shop.panasonic.be/Condities-voorwaarden/terms-and-conditions,nl_BE,pg.html) af te dwingen; (e) om onze activiteiten of deze van onze gelieerde ondernemingen te beschermen (“Gelieerde Ondernemingen”))  (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze Gelieerde Ondernemingen, u, of anderen te beschermen; en (g) om ons toe te laten beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of schade die we (kunnen) lijden, te beperken.

- Lumix

1- Inschrijving  – Bezoekers van de Panasonic “Lumix G Experience” website die een Lumix G camera aankochten, krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven of hun gegevens te registreren. Het voordeel van inschrijven bestaat erin dat u door Panasonic op de hoogte wordt gebracht van nieuwe productlanceringen, nieuwe technologieën, wedstrijden of aanbiedingen die u interessant zou kunnen vinden.

2- Bovenop de gegevens die u ons verstrekt bij het inschrijven, zullen wij gegevens verzamelen wanneer u ons afbeeldingen verstrekt, wanneer u  ons een vraag stelt of ons van feedback voorziet. We kunnen een verslag bewaren van voormelde correspondentie. We kunnen ook uw Facebook ID, uw internetadres van uw Facebook profiel (URL) en andere informatie via Facebook verzamelen.

3- Lumix G Experience kan u toestaan u in te schrijven en in te loggen door middel van uw Facebook account. Indien u zich aanmeldt met uw Facebook account, zal Facebook u toelating vragen om bepaalde informatie van uw Facebook account te delen met Lumix G Experience. Dit betekent uw voornaam, familienaam, geslacht, algemene locatie, een koppeling naar uw Facebook profiel, uw tijdszone, verjaardag, profielfoto, uw “likes” en uw vriendenlijst. Deze informatie wordt verzameld door Facebook en wordt ons verstrekt onder de voorwaarden van de Facebook’s privacy policy. U kunt de informatie die we van Facebook ontvangen controleren door de privacy-instellingen op uw Facebook account te gebruiken.

4- Indien u zich inschrijft bij Lumix G Experience door middel van uw Facebook account, dan zal uw Lumix G Experience account automatisch gekoppeld worden aan uw Facebook account en informatie betreffende uw activiteit op Lumix G Experience zal gedeeld worden met Facebook en zal gepubliceerd worden op uw tijdslijn en uw Facebook newsfeeds. Indien u uw Lumix G Experience activiteit niet wenst te delen met uw Facebook vrienden, dan kunt u dit aanpassen op de profielpagina op de Lumix G Experience website.

Indien het doel waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, is behaald of niet meer actueel is, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Gevoelige Persoonsgegevens

Wij vragen u ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld  uw Rijksregisternummer, informatie met betrekking tot raciale of etnische origine, seksuele voorkeur, politieke, religieuze of andere voorkeur, gezondheid, crimineel verleden of lidmaatschap van een vakbond) via de website of via andere kanalen. Panasonic verzamelt en verwerkt enkel gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw bankrekening met het oog op facturatie en enkel wanneer de gebruiker ze vrijwillig heeft verstrekt.

Categorieën van Ontvangers

- Verwerkers, die namens ons handelen, worden verder dienstverleners genoemd. Dienstverleners zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en op basis van individuele gegevensverwerkingsovereenkomsten om hun overeenstemming te verzekeren met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dienstverleners verlenen diensten zoals website hosting, data analyse, infrastructuurvoorziening, IT diensten, klantendiensten, e-mail leveringsdiensten, audit diensten en andere soortgelijke diensten. In geval een dienstverlener gelocaliseerd is in een land buiten de EU/EER en het recht van dit land niet voorziet in een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de EU/EER , zullen wij verzekeren dat de dienstverlener zal toetreden tot het gegevensbeschermingsniveau van de EU/EER door speciale modelclausuels met de dienstverlener overeen te komen die verstrekt worden als een sjabloon door de Europese Commissie (“EU Modelclausules”).

- Persoonsgegevens kunnen ook door u openbaar gemaakt worden via ons prikbord,  chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten die door ons worden aangeboden. AUB, wees u ervan bewust dat informatie die u post via deze diensten, openbaar wordt en beschikbaar kan worden voor bezoekers van de Website en het publiek in het algemeen. Wij vragen u om heel voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonsgegevens of andere informatie openbaar te maken op de website.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Deze mededeling behandelt niet en we zijn ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, informatie of andere praktijken van een derde partij, daaronder begrepen een derde partij die een website beheert die gekoppeld is aan deze website.  Het invoegen van een koppeling op de website impliceert niet onze goedkeuring, noch de goedkeuring van enige van onze gelieerde ondernemingen van de gekoppelde website.

Wijzigingen aan deze mededeling

We kunnen deze mededeling in de loop der tijd wijzigen. Daarom adviseren wij u deze mededeling regelmatig te controleren op wijzigingen. Vooraleer de mededeling essentieel wordt gewijzigd, zullen wij u informeren en, indien nodig, zal u gevraagd worden uw expliciete toestemming te geven voor het verder verwerken van uw persoonsgegevens. De laatste wijzigingen aan deze mededeling werden doorgevoerd in oktober 2014.  

Contacteer ons

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op toegang tot en op verbetering van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft u het recht zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.    

Indien u vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te verbeteren, te blokkeren, aan te passen, te verwijderen of in te zien of indien u uw akkoord met deze mededeling wil herroepen, contacteer ons dan op onderstaand adres.

Panasonic Belgium, een filiaal van Panasonic Marketing Europe GmbH
Ondernemingsnummer: 0867.862.661
Brusselsesteenweg 502,
1731 Zellik,
België

e-mail: privacy.be@eu.panasonic.com