FAQ gedeelte homepage BE eShop

Betaling en levering

1. Betaling

Er worden betalingen aanvaard via kredietkaart, Mister Cash, PayPal en bankoverschrijving. U dient te betalen in de valuta zoals aangegeven op de factuur. Alvorens over te gaan tot de levering, zal het gebruik van uw kredietkaart voor de betaling van de bestelde goederen door de verstrekker ervan dienen geautoriseerd te worden. Panasonic behoudt zich ook het recht toe de identiteit van de eigenaar van de kredietkaart te controleren en de daartoe geëigende documenten op te vragen.

Het bedrag wordt van uw kredietkaart afgehouden zodra de factuur verstuurd is en de goederen verzonden zijn.

2. Levering

Deze website is enkel bedoeld om Panasonic producten te bestellen met leveringsadres in België of Luxemburg. Panasonic aanvaardt geen leveringen buiten deze regio.

Panasonic verzendt de goederen naar het afleveringsadres dat vermeld is op de bestelbon. Indien u verschillende producten op verschillende adressen wenst te leveren dient u hiervoor telkens een verschillende bestelling te plaatsen.

Producten die op voorraad zijn worden standaard geleverd binnen de 3 werkdagen. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk verlies, schade of kosten als gevolg van een laattijdige levering.

De eigendom van en het risico op verlies van de producten wordt overgedragen aan de aankoper van zodra de goederen afgeleverd zijn.

Er zullen twee pogingen gebeuren om de goederen af te leveren. Indien u niet thuis bent de eerste maal, dan wordt er automatisch de volgende dag opnieuw een poging ondernomen; indien u dan nog niet thuis bent, zal er geen verdere poging ondernomen worden, maar dient u zelf contact op te nemen met onze transporteur om een nieuwe afspraak te regelen. Het telefoonnummer zal vermeld zijn op het document dat onze transporteur in uw brievenbus zal steken als u niet thuis bent. Indien onze transporteur na 3 weken nog niets van u gehoord heeft, keren de goederen terug en wordt een terugbetaling voorbereid (zie: ‘Retourzendingen’).

De leveringen vinden plaats tussen 9:00 en 12:00 uur in de voormiddag en tussen 13:00 en 17:00 uur in de namiddag, en dit tijdens de week.

De bestelde goederen worden standaard afgeleverd tot aan de voordeur op de gelijkvloerse verdieping.

Wij zullen de producten, die rechtstreeks werden gekocht van de Online Shop en die onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen betreffende afgedankte elektronische apparatuur en waarvoor dus een terugnameplicht van de fabrikant bestaat, aan het einde van de gebruiksperiode terugnemen op een één-op-één basis, met dien verstande, dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.

We zullen deze adequaat laten recycleren overeenkomstig de wet, wanneer de koper, die via de Online Shop gekocht heeft, deze vrij aanlevert op ons inzamelpunt en de koper het bewijs kan overleggen (bijv. door middel van een factuur) dat hij het product rechtstreeks gekocht heeft bij de Online Shop.

3. Retourzendingen en terugbetalingen

3.1 Bedenktijd

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u bedenkt zich over uw aankoop, kunt u het product terugzenden tegen terugbetaling, op voorwaarde dat u:
- Ons op de hoogte brengt ten laatste binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum
- De goederen in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking retourneert
- De transportkosten betaalt voor het organiseren van de retourzending

De goederen dienen dus compleet en ‘als nieuw’ zijn. Als de doos geopend werd, mag de verpakking niet beschadigd zijn en het product niet gebruikt of geïnstalleerd zijn.

U dient hiervoor contact op te nemen met ons callcenter op het telefoonnummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden en de retourzending te organiseren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

De terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na melding.

3.2 Beschadigde verpakking

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u stelt bij ontvangst vast dat de verpakking beschadigd is, kan u best de hele levering weigeren. U vermeldt dan op de leveringsnota dat de verpakking beschadigd is. Gelieve ons callcenter te bellen op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

Wij zullen zorgen voor een nieuwe levering.

3.3 Defect

Indien u het bestelde product ontvangen hebt en u stelt bij de eerste ingebruikname vast dat het product defect is, dan dient u contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om dit te melden. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

Vervolgens zal een retourzending worden georganiseerd en zorgen wij voor een nieuwe levering.

3.4. Er ontbreekt iets tijdens de levering

Indien u tijdens de levering vaststelt dat er bepaalde zaken ontbreken gelieve dan te controleren of de leveringsbon al of niet overeenstemt met de geleverde goederen; het kan zijn dat bepaalde producten pas later afzonderlijk geleverd zullen worden.

Indien de leveringsbon niet overeenstemt met de geleverde goederen, gelieve dan contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om het probleem te melden. In dit geval is het best om de hele levering te weigeren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

3.5 Er ontbreekt iets na de levering

Indien na de levering blijkt dat er bepaalde zaken ontbreken in de verpakking (bv. afstandsbediening, handleiding, etc.) gelieve dan contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om het probleem te melden. Wij zullen u het ontbrekende stuk naleveren. Gelieve bij contactname met ons callcenter volgende informatie bij de hand te hebben:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie(s) van de bestelde goederen

3.6 Hoe een retour organiseren

U dient contact op te nemen met ons callcenter op het nummer 070 22 30 11 (van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00 uur) om de retour te regelen. Panasonic zal dan contact opnemen met de transporteur om de goederen te laten afhalen.

Gelieve bij u contact met ons callcenter volgende informatie mee te delen:
- Naam en adresgegevens
- Het bestelnummer (zie orderbevestiging)
- De referentie van het toestel dat u besteld heeft

De transporteur zal tot tweemaal toe een poging ondernemen om bij u langs te komen; indien u telkens niet thuis bent, moet u nadien zelf contact opnemen met de transporteur voor een nieuwe afspraak te maken (op basis van het document van de transporteur dat u in uw brievenbus heeft gevonden).

Vergewis u van het feit dat alle accessoires, handleidingen, etc. terug worden meegeleverd in de oorspronkelijke verpakking, goed verzegeld.  Hierdoor vermijden we dat de geretourneerde goederen bij ontvangst worden geweigerd en bijgevolg uw terugbetaling niet wordt uitgevoerd.